Bekkenfysiotherapie

Jana Gerritsma is onze fysiotherapeut bij bekkenbodemproblematiek en zwangerschap gerelateerde klachten. Zij behandelt mensen met bekkenproblemen en vrouwen met klachten ten gevolge van de zwangerschap.

Wat is bekkenfysiotherapie?

Bekkenfysiotherapie is fysiotherapie bij bekkenklachten. Klachten die bij mannen, (zwangere) vrouwen en kinderen kunnen optreden. Klachten in het bekkengebied uiten zich in problemen bij het plassen, bij het hebben van ontlasting of bij het vrijen. Daarnaast speelt de bekkenbodem (de spieren van het bekken) een rol bij de stabilisatie van het bekken en de lage rug. Bekkenpijn, buikpijn of lage rugpijn kunnen ook wijzen op bekken- of bekkenbodemproblematiek.

Wanneer kan bekkenfysiotherapie zinvol zijn?

- bij ongewild urineverlies en/of ontlasting, of moeite hebben met uitplassen
- niet te onderdrukken aandrang om te plassen en /of te ontlasten
- moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
- steeds terugkerende urineweginfecties of blaasontsteking
- pijn in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
- verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
- pijn bij het vrijen
- bij bekkenpijn in de periode rond en na de zwangerschap en bevalling
- begeleiding van operaties aan blaas, baarmoeder of prostaat
- begeleiding tijdens zwangerschap en bevalling

De behandeling

Na een uitgebreid vraaggesprek om uw specifieke klachten goed in beeld te krijgen, volgt vooral uitleg. Hoe ziet het bekken er uit, wat is de bekkenbodem en hoe werkt de bekkenbodem, hoe is uw klacht ontstaan en hoe kunnen we dit veranderen?

Vervolgens richten we ons op de aanpak van úw klachten. Zo kunnen we uw plas- en/of ontlastingsgewoonten in kaart brengen door gebruik te maken van een dagboek. Ook het aanleren van een beter plas of ontlastingsgedrag hoort daarbij. We besteden aandacht aan oefeningen om bewustwording van de werking van de spieren rondom het bekkengebied te ontwikkelen. Soms maken we gebruik van myofeedback apparatuur, waarmee u de aan- en ontspanning van de spieren kunt terugzien op een apparaatje.

Jana Gerritsma is lid van de NVFB, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Bekkenproblematiek en Pré- en Postpartum Gezondheidszorg. Voor meer informatie: www.nvfb.nl

Fysiotherapie bij spataderen

Spataderen uiten zich als dikker wordende blauwe aderen of als zogenaamde spinnetjes: roodblauwe plekjes die kleine vertakkingen krijgen. Vaak gehoorde klachten ten gevolge van spataderen zijn: pijn, jeuk, vermoeidheid, een branderig gevoel, tintelingen tijdens rust of tijdens bewegen. In de zwangerschap komen spataderen door hormonale veranderingen vaker voor.

De behandeling bestaat uit advies over houding en bewegen. Daarnaast doen we oefeningen, waarbij we de afvoer van het bloed stimuleren. Als adviezen en oefeningen niet toereikend zijn, zal massage worden toegepast. Deze specifieke massage bij spataderen voelt als een krachtige massage, maar wordt zelden als onprettig ervaren.